SAMARBEID MOT EN HELHETLIG PLAN

OM GARDERMOEN NÆRINGSVEL

Gardermoen Nærings Vel ble etablert 13. november 2011 og er ansvarlig for utviklingen av Gardermoen Business Park. Bakgrunnen for etablering av vellet var ønsket om en helhetlig utviklingsplan og markedsføring for hele området Gardermoen Business Park, samt å forberede drift av fellesanlegg som bant annet veier og grøntanlegg.

Dagens medlemmer utgjør allerede mer enn halvparten av businessparkens grunnareal på 5 000 dekar, og vi regner med at flere vil melde seg inn i dette fellesskapet i fremtiden.