FLY INN – FLY UT

 

STORE AREALER FOR DIN BEDRIFT

 

SENTRAL BELIGGENHET

FORDELER OG MULIGHETER

Gardermoen Businesspark innfrir dine spesifikke krav til kontor- og produksjonsfasiliteter, lagerplass eller effektive frakt- og kommunikasjonsløsninger som fly, tog og bil.

Beliggenheten forenkler leveranser på en kostnadseffektiv måte for både kunder og leverandører. Med vår sentrale beliggenhet vil næringsparken bli et av landets ledende knutepunkt.

En viktig fordel med beliggenheten til Gardermoen Business Park er hvor enkelt det vil bli å komme til og fra møter og konferanser, samt rask ekspedering av varer og tjenester både til inn- og utland. Området egner seg godt til kontorer for næringer som preges av eksempelvis av utstrakt reise- og konsulentvirksomhet. Både du og dine kunder kan fly-inn og fly-ut på en effektiv og kostnadsbesparende måte.

Når parken er ferdig utviklet vil det være arbeidssted for 30 000 til 50 000 mennesker. Med andre ord, en av de største og mest spennende arbeidsplassene i Oslo-området.

Som knutepunkt finnes det ikke lignende områder i Norge.