KJENTE BEDRIFTER

ER ALLEREDE PÅ PLASS


Coop Norge Handel AS er i gang med å bygge sentrallager på mer enn 50 000 kvadratmeter i Gardermoen Business Park, og regner med å ha 300 ansatte på plass innen 2014. Coop Leverandørby vil bli et eget kvartal i Gardermoen Business Park på eiendom som utvikles av Bergmoen. Coop går med dette foran og baner vei for samarbeidspartnere innen eksempelvis kaffe- og syltetøyproduksjon, blomster og grønnsaker.

Solar Norge AS er allerede godt etablert, og har vært her siden 2002. Forventningene til området er at det utvikles til en tiltalende, levende og dynamisk næringspark som har fokus på samlende effektive løsninger for bedriftene, og attraktive arbeidsplasser for våre medarbeidere. Vi har absolutt en langsiktig horisont på vår plassering her på Gardermoen hvor vi har etablert både hovedkontor og lager.

Veidekke Industri AS har vært etablert i Gardermoen næringspark i over 30 år allerede, og Veidekke-konsernet har i mange år deltatt i store utbyggingsprosjekter innen bygg, anlegg og eiendom. I dette tilfellet er selskapet grunneier av en 190 dekar stor eiendom, og ser det derfor som helt naturlig å også være med i den videre utviklingen.

Ragn-Sells AS er en totalleverandør av tjenester innen avfall og gjenvinning til hele regionen, og det er viktig for selskapet å ha en sentral beliggenhet. De ser et stort potensiale i leveranser av disse tjenestene under utviklingen av Gardermoen Business Park, både til bygge- og driftsfaser.
Selskapet etablerte seg og bygget nytt anlegg i Gardermoen Business Park (Hovinmoen) i 1998. Da startet de også avfallhåndteringen på nye OSL. Selskapet er godt etablert i dag, og har et utbyggingspotensiale på ca 30 dekar.
Ragn-Sells har store forventninger til dette som de anser å være Østlandets, og også et av Norges mest attraktive områder for mange næringer.


Air-Sped AS flyttet fra Fornebu til Ullensaker og den nye flyplassen i 1998, og har siden 2007 holdt til i Gardermoen Næringspark. Den store målsettingen er at det blir skapt en verdi og popularitet i området som vil øke verdien av eiendommene.