FLY INN - FLY UT

Vår direkte tilknytning til Oslo Lufthavn Gardermoen, E6 og E16 forenkler leveranser og reiser til inn- og utland. Både du og dine kunder kan fly-inn og fly-ut på en effektiv og kostnadsbesparende måte.

Flyplassen er også en av landets desidert største arbeidsplasser. En utredning foretatt av Luftfartsverket legger til grunn en gjennomsnittlig trafikkvekst på Gardermoen på 3,2 prosent i året, hvilket gjør den til den raskest voksende flyplassen i Skandinavia. Passasjertrafikken oversteg 21 millioner i 2011, hvilket er en økning på 10.5 prosent i forhold til året før. I 2017 åpner den nye terminalen, T2, som er tilpasset en kapasitet på 28 millioner passasjerer. Prognosene tilsier at dette antallet vil øke til omtrent 40 millioner i 2040.