GARDERMOENREGIONEN

Fra gammelt av betyr "garder" inngjerdede jordstykker. I dag låner Gardermoen bort navnet sitt til en hel region som strekker seg fra Oslo i sør, til Ringsaker i nord, Hadeland i vest og svenskegrensen i øst. Gardermoregionen, som defineres som et bo-, nærings- og arbeidsmarkedsområde, omfatter 32 kommuner som alle ligger i en omkrets på 85 kilometer fra hovedflyplassen. Regionen har i dag ca. 60 000 bedrifter og nærmere 1,5 million innbyggere og i løpet av de neste 20 årene er det beregnet en vekst på opptil 50 000 nye arbeidsplasser.

Raskest voksende i Skandinavia

Investeringene i ny hovedflyplass har gitt det sentrale Østlandet et kjempeløft og gjort Oslo Lufthavn Gardermoen til en av landets desidert største arbeidsplasser.

Internasjonal konkurransedyktighet

Gardermoen er kanskje det viktigste transportknutepunktet i Norge, og sikrer hele landet svært god, rask og effektiv tilgang til europeiske og interkontinentale destinasjoner via luft, vei og bane. Gardermoen er med på å sikre at Østlandet og Norge forblir internasjonalt konkurransedyktig.