OSL GARDERMOEN

Flyplassen er en av landets desidert største arbeidsplasser. En utredning foretatt av Luftfartsverket legger til grunn en gjennomsnittlig trafikkvekst på Gardermoen på 3,2 prosent i året, hvilket gjør den til den raskest voksende flyplassen i Skandinavia. Passasjertrafikken oversteg 19 millioner i 2010 og i 2017 åpner den nye terminalen, T2. Terminalen, som har et areal på 63 000 kvm, vil koste 12,5 MRD norske kroner og er tilpasset en kapasitet på 28 millioner passasjerer. Prognosene tilsier at dette antallet vil øke til omtrent 40 millioner i 2040.

Dagens jernbanestasjon blir liggende sentralt i det nye anlegget, mellom ny og eksisterende del, slik at gangavstanden for passasjerene forblir uforandret. Den nye terminalen blir liggende på nordsiden av dagens ankomst og avgangshall. Økt kapasitet på Oslo Lufthavn vil gi ytterligere positive ringvirkninger for regionen og gjøre det enda mer attraktivt å etablere seg i Gardermoen Business Park.